Oppgaveskriving

 

Oppgaveskriving 

Retningslinjer for oppgaveskriving

Veiledende beskrivelse av ord og uttrykk som benyttes i ulike oppgaver og eksamener (pdf)

APA-stilen

APA-stilen (American Psychological Association) er en av mange ulike stiler som brukes for referansehåndtering.  Studenter ved Høyskolen Diakonova skal bruke APA-stilen.

Veiledning utarbeidet av Høgskolen i Oslo og Akershus

Kildekompasset

EndNote

EndNote er et program som brukes til å holde orden på litteraturreferanser og til å lage litteraturlister.  Referansene kan importeres fra ulike databaser og er knyttet opp mot Word.

EndNote er tilgjengelig for studenter og ansatte ved Høyskolen Diakonova.

Programvaren EndNote X7 kan lastes ned fra It's Learning.

Veiledning  fra Oslo universitetssykehus

Veiledning  for Mac-brukere fra Universitetet i Bergen

 

 

 

 

 

Mer om studiene og høyskolen

Disputas 1. des 2017 

Førstelektor ved Høyskolen Diakonova Kristina Berg Torskenæs disputerer for sin PhD fredag 1.desember.

Disputasen er åpen for alle

 

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her