Høyskolen Diakonova har røtter tilbake til 1916

Om Høyskolen Diakonova

Høyskolen Diakonova ligger midt på idylliske Fredensborg, sentralt i Oslo. Bydelen er gammel og det er høyskolen også – i en viss forstand. Den ble startet i 1916 på Rosenborg i Oslo og het da Menighetssøsterhjemmet. Her bygget man opp en sykepleierutdanning som særlig rettet seg mot hjembasert sykepleie. Gjennom menighetssøstrene skulle alle hjem i Norge  være dekket av et tilbud om hjemmesykepleie – noe som dannet grunnlag for den senere kommunale hjemmesykepleien. Helt fra starten av har høyskolen vært en del av Den norske kirkes diakonale arbeid, noe som fortsatt er tilfelle. Et sentralt fokus i dette omsorgsarbeidet har gjennom alle år vært å være en plogspiss i samfunnet når det gjelder udekkete behov og aktuelle utfordringer innen helsefeltet 

IMG_1150.jpg

Røttene er fortsatt de samme. Høyskolen har stadig et prioritert fokus på helhetlig menneskesyn, aktuelle samfunnsutfordringer og forebyggende helsearbeid. Samtidig er samfunnet vårt i stadig endring og dermed også høyskolen og dens tilbud. I 2005 endret høyskolen navn til Høyskolen Diakonova. Nova betyr ny og skal uttrykke viljen til stadig fornying i tråd med tidens utfordringer.

I dag er høyskolen vår kjennetegnet ved stor bredde – et variert utdanningstilbud for kirke og samfunn og et markert globalt engasjement – noe du vil få et inntrykk av når du leser hjemmesiden vår. Se videosnutt fra Høyskolen Diakonova

Vi ønsker også å representere dybde for deg som student. Med det mener vi at du skal gis muligheten til å utvikle deg både faglig og personlig. Du skal erverve deg nødvendig teori og yrkesspesifikke ferdigheter. Samtidig ønsker vi å legge til rette for at du skal styrke din personlige kompetanse som en basis for yrkesrollen. Du skal bli god til det rent faglige som kjennetegner profesjonen din. Og samtidig skal du utvikle deg i forhold til det som har å gjøre med å være god  – egenskaper som har med medmenneskeligheten å gjøre. Med andre ord er vi opptatt av en profesjonalitet som både har fokus på utdanning og dannelse – at du skal kjenne deg utfordret som helt menneske.

Med utgangspunkt i et kristent menneskesyn har vi fire grunnverdier som vi langt fra er alene om å representere – men som vi ønsker å ta et særlig ansvar for: helhetlig menneskesyn, menneskets iboende verdighet, barmhjertighet og solidaritet. Vi er underveis når det gjelder å realisere disse verdiene – i samarbeid med deg som velger oss som studiested.

Sigridu_NYmed_hvit_marg.jpg

Det er mye i samfunnsutviklingen som fordrer et mot til ikke bare å være lydig mot alle sider ved utviklingen i offentlig omsorg, men stå opp for truete verdier – noe vi håper skal kjennetegne studenter fra Diakonova.   En av våre styrker er at vi ikke er noen stor høyskole. Vi håper at du skal kjenne deg sett som student og at våre grunnverdier er noe som preger høyskolens miljø.

Vi har også et eget samtaletilbud for alle studenter – og et kapell for den som opplever et slikt rom som naturlig for seg.

 A_1050017.jpg

Høyskolen Diakonova har følgende studietilbud fra høsten 2015:  

  • Bachelorgrad i sykepleie
  • Årsstudium i kristen sjelesorg
  • Helsesøsterutdanning
  • Videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom
  • Videreutdanning i sykepleie til pasienter med nyresykdom
  • Master i sykepleie med kommunehelsetjenesteperspektiv
  • Kurs- og etterutdanning  

A_1049709.jpg

Virksomheten reguleres av Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005, Rammeplan og forskrift for treårig grunnutdanning i sykepleie av 25. januar 2008, Rammeplan for videreutdanning i kreftsykepleie av 1999, Rammeplan for helsesøsterutdanning av 1998, Studieplan for årsstudium i diakoni av 2000, samt Studieplan for videreutdanning i sykepleie til pasienter med nyresykdom av juni 2004. Øvrig informasjon om studiets idégrunnlag, faglige mål, innhold, organisering og arbeidsformer, finnes i studieplaner, studieprogram, samt timeplaner. Strategi 2012 til 2015 (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

Mer om studiene og høyskolen

Disputas 1. des 2017 

Førstelektor ved Høyskolen Diakonova Kristina Berg Torskenæs disputerer for sin PhD fredag 1.desember.

Disputasen er åpen for alle

 

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her