Alle tidligere studenter og ansatte kan bli medlem i Diakonifellesskapet

Om Diakonifellesskapet 

Diakonifellesskapet  er en medlemsorganisasjon/alumni tilknyttet stiftelsen Diakonova.
Medlemmene er i hovedsak sykepleiere og diakoner utdannet ved institusjonen eller med annen diakonal bakgrunn.

Klikk her for å lese om Stiftelsen Diakonova sitt arbeid i Estland

Diakonifellesskapet vil:

  • bidra til at stiftelsen Diakonovas verdigrunnlag og målsetting virkeliggjøres.
  • være et omsorgs- og forbønnsfellesskap.
  • være et bindeledd mellom medlemmene.
  • være med på å ivareta de diakonale verdiene i kirke og samfunn.
  • styrke medlemmenes diakonale kompetanse og identitet.
  • utfordre til diakonal tjeneste.

A_1050017.jpg

Vår historie

Lutherske Menighetsdiakonissers Forening (nå Diakonifellesskapet) ble stiftet på Eidsvoll 9. juli 1906. Anna Skavang Olsen var aktivt med i oppstarten og ble foreningens første leder - i 40 år. Alle de første menighetssøstrene fikk sin utdannelse ved Diakonisseanstalten i Kristiania. Der hadde de startet utdannelse av diakonisser allerede i 1868. I 1890 ble det opprettet kurs for menighetselever. Det ble en sterk søkning til disse kursene, og i årenes løp ble en stor flokk utdannet.

I arbeidet med syke og gamle i menighetene følte søstrene seg ofte ensomme, og de som bodde i nærheten av hverandre prøvde å møtes av og til. Det var bakgrunnen for at fellesskapet ble startet.

Da Diakonisseanstalten bare kunne ta opp et begrenset antall menighetselever, ble det etter hvert stor mangel på menighetssøstre. Etter grundige forberedelser ble det på landsmøtet i Elverum i 1914 besluttet å gå i gang med å opprette et elev- og søsterhjem, med tanke på en egen utdannelse for menighetssøstrene.

1. september 1916 kunne skolen ta imot sine første elever, og 17. oktober 1916 åpnet Menighetssøsterhjemmet (nå Diakonova) med søsterhjem og klinikk i Rosenborggata 8 i Oslo.

I august 2002 skiftet Lutherske Menighetsdiakonissers Forening navn til Menighetssøsterhjemmets Diakonifellsskap (MDF). I januar 2010 ble navnet endret til Diakononifellesskapet Diakonova, som det heter per dags dato.

Støtte og omsorg for den enkelte menighetssøster og Diakonova som institusjon har helt fram til i dag vært en hovedoppgave for Diakonifellesskapet. Derfor har også forbønn og givertjeneste stått sentralt.

Fredensborgveien.jpg

Mer om studiene og høyskolen

Høyskolen Diakonova ligger midt på idylliske Fredensborg, sentralt i Oslo. Skolen vår er kjennetegnet ved stor bredde – et variert utdanningstilbud for kirke og samfunn og et markert globalt engasjement.

Les mer her

 

Mandag 8. mai holder Solfrid Raknes et kurs i psykologisk førstehjelp på Høyskolen Diakonova.

Les mer og meld deg på

 

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr kurs til helsesøstre og jordmødre som mangler rekvireringsrett på hormonelle prevensjonsmidler, og/eller ønsker en oppfriskning på tema.

Les mer og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer og søk her