Videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom

Videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom

Målgruppen for studiet er sykepleiere som arbeider eller ønsker å arbeide med mennesker som er rammet av kreft, i eller utenfor institusjon.

Studiet kan tas på heltid over ett år eller på deltid over to år. Hvert semester inneholder både ukesamlinger og praksisperioder. Videreutdanningen tilsvarer 60 studiepoeng, det vil si 20 vekttall.

A_1050248.jpg

Ukesamlingene kombineres med studiegrupper. Det oppfordres til at studentene jobber i studiegrupper mellom samlingene. Det organiseres IKT-støttet (informasjon og kommunikasjons teknologi) veiledning for studiegruppene og enkeltstudenter i tiden mellom samlingene. Studentene bør ha tilgang til internett, og ha grunnleggende PC-kunnskaper.

Høyskolen legger vekt på metoder som fremmer personlig og faglig vekst, selvstendighet og ansvar for egen læring.

  • Studienivå: Videreutdanning
  • Varighet og omfang: Heltid over ett år eller deltid over to år
  • Lånekasse-godkjent: Ja
  • NOKUT-godkjenning: Ja
  • Studiestart: Høsten 2015
  • Semesteravgift: kr. 1950,- per halvår
  • Søknadsfrist: 1. mars 2015*

* Vi begynte opptaket den 1. mars, men tar også imot nye søknader fremover til alle studieplassene er fylt opp. Send en e-post til Studieadministrasjonen på post@diakonova.no eller
ring 22 98 63 00 med eventuelle spørsmål om søknadsprosessen.

Skal du begynne som ny student på Høyskolen Diakonova høsten 2015?

Les mer om oppstart og forberedelser på www.diakonova.no/nystudent2015

Se studieforløp for Kreftsykepleierutdanningen for høst 2015/2016 og vår 2016/2017

Se studieplanen for kreftsykepleierutdanningen

JohanneNYmed_hvit_marg.jpg

 A_1049822.jpg

 

Mål med studiet

Studietilbudene er planlagt i samsvar med "Rammeplan og forskrift - videreutdanning i kreftsykepleie", fastsatt av Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet, desember 2005.

Last ned studieplan for Videreutdanning til pasienter med kreftsykdom

Last ned moduloversikten for Videreutdanning til pasienter med kreftsykdom

Praksis

Begge studieforløp (deltid og heltid) har praksisstudier. 90 % av praksisstudiene er knyttet til reelle pasientsituasjoner.

Ukesamlinger for deltidskullet 2015 - 2017

I tabellen under finner du hvilke uker som er satt av til teoretiske studier og praksisstudier for deltidskullet 2015 til 2017:

1. semester ukene 36, 42 og 45  
2. semester Ukene 3, 6, 20 og 22 Praksisstudier ukene 15-19
3. semester Ukene 37, 41 og 44  
4. semester Ukene 4 og 23 Praksisstudier ukene 7-11

Se studieforløp for Kreftsykepleierutdanningen for høst 2015/2016 og vår 2016/2017

Pensum

Se pensum for kreftsykepleierutdanningen 2015-2016

Opptakskrav

Krav til opptak til studiet er autorisasjon som sykepleier og minst to års relevant yrkespraksis etter godkjenning. Det er ønskelig at søkeren har erfaring fra sykepleie til pasienter med kreftsykdom.

A_1049939.jpg

 

Spørsmål og svar

Vanlige spørsmål og svar til elektronisk søknad.

For andre spørsmål om opptak og søknad, ring Studentadministrasjonen per telefon 22 98 63 00, innvalg 2 eller send en e-post til opptak@diakonova.no

Pris

Utdanningen koster per halvår: Semesteravgift kr. 1950,-, hvorav kr. 550,- er semesteravgift til Studentsamskipndaden i Oslo og Akershus (SiO).

I tillegg vil det også være utgifter til reise og opphold for praksisstudier, studieturer, ekskursjoner og lignende dersom dette inngår i utdanningsløpet. Utdannelsen er støtteberettighet hos Statens Lånekasse

 

Kontakt oss!

Ta kontakt med høyskolelektor Anne Øverlie på tlf. 22 98 63 78 eller via e-post anne.overlie@diakonova.no eller høyskolelektor Mardon Breimoen på tlf. 22 98 63 36 eller via e-post mardon.breimoen@diakonova.no

Du kan også kontakte studietadministrasjonen på telefonnummer 22 98 63 00 eller via e-post post@diakonova.no.

 

 

 

Mer om studiene og høyskolen

Fordypningskurs i hjemmesykepleie uke 41
Rekvisisjonsrett på prevensjonsmidler uke 38
En uke med Denise Polit uke 38
Student Conference in Spiritual Care uke 39
Forskning og fag 2015 16. oktober

 

 

Vi tilbyr et etterutdanningskurs/oppfriskningskurs i rekvisisjonsrett på hormonelle prevensjonsmidler i uke 38. 

Les mer og meld deg på

 

Åpen dag 12. mars 2015

Register for the 7th International Nursing and Midwifery Student Conference in Spiritual Care 2015 at Diakonova University College september 23 - 25.

Program and registration

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er et kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge. Utdanningen tas på deltid over to år. 

Les mer og send søknad