Videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom

Videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom

Målgruppen for studiet er sykepleiere som arbeider eller ønsker å arbeide med mennesker som er rammet av kreft, i eller utenfor institusjon.

Studienivå

Videreutdanning  

Varighet   og omfang

Heltid over ett år eller deltid over 2 år, 60 studiepoeng

Studiestart

Høsten 2016

Opptakskrav

Autorisasjon som sykepleier og minst 2 års praksis som sykepleier

Studieplasser

50

Søknadsfrist

1.mars 2016, Søk her!

Kostnader

Kr 3 450

Lånekassegodkjent

Ja

Mer informasjon

opptak@diakonova.no 

Hvert semester inneholder både ukesamlinger og praksisperioder.

Ukesamlingene kombineres med studiegrupper. Det oppfordres til at studentene jobber i studiegrupper mellom samlingene.

Høyskolen legger vekt på metoder som fremmer personlig og faglig vekst, selvstendighet og ansvar for egen læring.

Se studieforløp for Kreftsykepleierutdanningen for høst 2015/2016 og vår 2016/2017

Se studieplanen for kreftsykepleierutdanningen

sok-her_BA.png

 

JohanneNYmed_hvit_marg.jpg

 A_1049822.jpg

 

Mål med studiet

Studietilbudene er planlagt i samsvar med "Rammeplan og forskrift - videreutdanning i kreftsykepleie", fastsatt av Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet, desember 2005.

Last ned studieplan for Videreutdanning til pasienter med kreftsykdom

Last ned moduloversikten for Videreutdanning til pasienter med kreftsykdom

Praksis

Begge studieforløp (deltid og heltid) har praksisstudier. 90 % av praksisstudiene er knyttet til reelle pasientsituasjoner.

Ukesamlinger for deltidskullet 2015 - 2017

I tabellen under finner du hvilke uker som er satt av til teoretiske studier og praksisstudier for deltidskullet 2015 til 2017:

1. semester ukene 36, 42 og 45  
2. semester Ukene 3, 6, 20 og 22 Praksisstudier ukene 15-19
3. semester Ukene 37, 41 og 44  
4. semester Ukene 4 og 23 Praksisstudier ukene 7-11

Se studieforløp for Kreftsykepleierutdanningen for høst 2015/2016 og vår 2016/2017

Pensum

Se pensum for kreftsykepleierutdanningen 2015-2016

 

A_1049939.jpg

 

Spørsmål og svar

Vanlige spørsmål og svar til elektronisk søknad.

For spørsmål om opptak, studietilbud, søknader, osv.: Opptakskontoret: 22 98 63 00, innvalg 2 eller opptak@diakonova.no

For spørsmål om studiet: Høyskolelektor Anne Øverlie eller høyskolelektor Mardon Breimoen

sok-her_BA.png

 

Mer om studiene og høyskolen

Høyskolen Diakonova tilbyr fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør i uke 5 og 6 i 2016. Kurset gir 10 studiepoeng på masternivå eller kursbevis.

Les mer og meld deg på kurset

 

Vi på høyskolen ønsker å representere dybde for deg som student, og at du gis muligheten til å utvikle deg både faglig og personlig. 

Les om hvordan det er å være student på Høyskolen Diakonova

 

Veledningskurs

Vi lyser med dette ut kr. 500 000,- til samarbeidsprosjekter mellom Høyskolen Diakonova og helsetjenestetilbud som vår høyskole har en samarbeidsrelasjon til som praksissted.

Les mer og last ned søknadsskjema

 

Skal du låne bøker? Eller trenger du hjelp til litteratursøk og oppgaveskriving? Biblioteket er åpent på hverdager fra kl. 08:30 til kl. 16:00, og frem til kl. 15:00 på fredager.

Les mer om biblioteket