Videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom

Videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom

Målgruppen for studiet er sykepleiere som arbeider eller ønsker å arbeide med mennesker som er rammet av kreft, i eller utenfor institusjon.

Studiet kan tas på heltid over ett år eller på deltid over to år. Hvert semester inneholder både ukesamlinger og praksisperioder. Videreutdanningen tilsvarer 60 studiepoeng, det vil si 20 vekttall.

A_1050248.jpg

Ukesamlingene kombineres med studiegrupper. Det oppfordres til at studentene jobber i studiegrupper mellom samlingene. Det organiseres IKT-støttet (informasjon og kommunikasjons teknologi) veiledning for studiegruppene og enkeltstudenter i tiden mellom samlingene. Studentene bør ha tilgang til internett, og ha grunnleggende PC-kunnskaper.

Høyskolen legger vekt på metoder som fremmer personlig og faglig vekst, selvstendighet og ansvar for egen læring.

  • Studienivå: Videreutdanning
  • Varighet og omfang: Heltid over ett år eller deltid over to år
  • Lånekasse-godkjent: Ja
  • NOKUT-godkjenning: Ja
  • Studiestart: Høsten 2015
  • Semesteravgift: kr. 1950,- per halvår
  • Søknadsfrist: 1. mars 2015

 sok-her2.png

JohanneNYmed_hvit_marg.jpg

A_1049822.jpg

 

Mål med studiet

Studietilbudene er planlagt i samsvar med "Rammeplan og forskrift - videreutdanning i kreftsykepleie", fastsatt av Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet, desember 2005.

Last ned studieplan for Videreutdanning til pasienter med kreftsykdom

Last ned moduloversikten for Videreutdanning til pasienter med kreftsykdom

Last ned studieoversikten for kull 14; deltidsstudie 2014 til 2016

Praksis

Begge studieforløp (deltid og heltid) har praksisstudier. 90 % av praksisstudiene er knyttet til reelle pasientsituasjoner.

Ukessamlinger for deltidskullet 2014 - 2016

I tabellen under finner du hvilke uker som er satt av til studier og praksis for deltidsstudiene i 2014 til 1016:

1. semester Ukene 36, 42 og 45  
2. semester Ukene 3, 5, 21 og 23 Praksisstudier ukene 6-11
3. semester Ukene 37, 41 og 44  
4. semester Ukene 4 og 23 Praksisstudier ukene 6-11

 

 

 

 

Pensum

Litteraturliste for videreutdanningen i kreftsykepleie, 2014-2015

Opptakskrav

Krav til opptak til studiet er autorisasjon som sykepleier og minst to års relevant yrkespraksis etter godkjenning. Det er ønskelig at søkeren har erfaring fra sykepleie til pasienter med kreftsykdom.

A_1049939.jpg

 

Spørsmål og svar

Vanlige spørsmål og svar til elektronisk søknad.

For andre spørsmål om opptak og søknad, ring Studentadministrasjonen per telefon 22 98 63 00, innvalg 2 eller send en e-post til opptak@diakonova.no

Pris

Utdanningen koster per halvår: Semesteravgift kr. 1950,-, hvorav kr. 550,- er semesteravgift til Studentsamskipndaden i Oslo og Akershus (SiO).

I tillegg vil det også være utgifter til reise og opphold for praksisstudier, studieturer, ekskursjoner og lignende dersom dette inngår i utdanningsløpet. Utdannelsen er støtteberettighet hos Statens Lånekasse

Kontakt oss!

Ta kontakt med høyskolelektor Anne Øverlie på tlf. 22 98 63 78 eller via e-post anne.overlie@diakonova.no eller høyskolelektor Mardon Breimoen på tlf. 22 98 63 36 eller via e-post mardon.breimoen@diakonova.no

Du kan også kontakte studietadministrasjonen på telefonnummer 22 98 63 00 eller via e-post post@diakonova.no.

sok-her2.png

 

 

Mer om studiene og høyskolen

Vi tilbyr nå fordypningskurs til hjemmesykepleiere 9. til 13. februar 2015, med påmeldingsfrist 15. januar. 

Les mer og meld deg på

 

Vi tilbyr nå fordypningskurs for Helsesøster som samfunnsaktør i uke 6 og 7 i 2015, med påmeldingsfrist 20. januar. 

Les mer og meld deg på 

Utagave nr. 4 2014

I denne utgaven kan du blant annet lese om et pilotprosjekt på Bekkestua Bolig med Service.

Les bladet her

 

Internasjonalisering

Høyskolen Diakonova lyser med dette ut kr. 500 000,- til samarbeidsprosjekter mellom helsetjenesten og Høyskolen Diakonova.

Les mer her