Videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom

Videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom

Målgruppen for studiet er sykepleiere som arbeider eller ønsker å arbeide med mennesker som er rammet av kreft, i eller utenfor institusjon.

Studienivå

Videreutdanning  

Varighet   og omfang

Heltid over ett år eller deltid over 2 år, 60 studiepoeng

Studiestart

Høsten 2016

Opptakskrav

Autorisasjon som sykepleier og minst 2 års praksis som sykepleier

Studieplasser

50

Søknadsfrist

1.mai 2016, Søk her!

Kostnader

Kr 3 450

Lånekassegodkjent

Ja

Mer informasjon

opptak@diakonova.no 

Hvert semester inneholder både ukesamlinger og praksisperioder.

Ukesamlingene kombineres med studiegrupper. Det oppfordres til at studentene jobber i studiegrupper mellom samlingene.

Høyskolen legger vekt på metoder som fremmer personlig og faglig vekst, selvstendighet og ansvar for egen læring.

Se studieforløp for Kreftsykepleierutdanningen for høst 2015/2016 og vår 2016/2017

Se studieplanen for kreftsykepleierutdanningen

sok-her_BA.png

 

JohanneNYmed_hvit_marg.jpg

 A_1049822.jpg

 

Mål med studiet

Studietilbudene er planlagt i samsvar med "Rammeplan og forskrift - videreutdanning i kreftsykepleie", fastsatt av Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet, desember 2005.

Last ned studieplan for Videreutdanning til pasienter med kreftsykdom

Last ned moduloversikten for Videreutdanning til pasienter med kreftsykdom

Praksis

Begge studieforløp (deltid og heltid) har praksisstudier. 90 % av praksisstudiene er knyttet til reelle pasientsituasjoner.

Ukesamlinger for deltidskullet 2015 - 2017

I tabellen under finner du hvilke uker som er satt av til teoretiske studier og praksisstudier for deltidskullet 2015 til 2017:

1. semester ukene 36, 42 og 45  
2. semester Ukene 3, 6, 20 og 22 Praksisstudier ukene 15-19
3. semester Ukene 37, 41 og 44  
4. semester Ukene 4 og 23 Praksisstudier ukene 7-11

Se studieforløp for Kreftsykepleierutdanningen for høst 2015/2016 og vår 2016/2017

Pensum

Se pensum for kreftsykepleierutdanningen 2015-2016

 

A_1049939.jpg

 

Spørsmål og svar

Vanlige spørsmål og svar til elektronisk søknad.

For spørsmål om opptak, studietilbud, søknader, osv.: Opptakskontoret: 22 98 63 00, innvalg 2 eller opptak@diakonova.no

For spørsmål om studiet: Høyskolelektor Anne Øverlie eller høyskolelektor Mardon Breimoen

sok-her_BA.png

 

Mer om studiene og høyskolen

Foredragsholder Solfrid Raknes holder kurs i psykologisk førstehjelp mandag 9. mai.

Les mer og meld deg på kurset

 

Vi på høyskolen ønsker å representere dybde for deg som student, og at du gis muligheten til å utvikle deg både faglig og personlig. 

Les om hvordan det er å være student på Høyskolen Diakonova

 

Veledningskurs

Vi lyser med dette ut kr. 500 000,- til samarbeidsprosjekter mellom Høyskolen Diakonova og helsetjenestetilbud som vår høyskole har en samarbeidsrelasjon til som praksissted.

Les mer og last ned søknadsskjema

 

Høyskolen Diaknova tilbyr videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom. Du kan ta studiet på heltid eller deltid.

Les mer og søk her