Diakonova University College educates health professionals and is located in the heart of Oslo, Norway

Diakonova Diaconal Foundation is an independent diaconal institution within The Church of Norway (§1). The foundation was established in 1916 with the aim of educating nurses for working within the local parishes. To achieve this target a dedicated education for nurses and a hospital were established in Oslo. The parish nurses became the forerunners for the public health nurse service and home nursing.

 

Diakonova still offers both an education and a further education for nurses, at the Diakonova University College. The running of a hospital is continued through part ownership in Lovisenberg Diakonale sykehus. (50 %). In later years the foundation has expanded its remitt to include several projects in collaboration with diaconal initiatives in other countries. Currently we have projects in Estonia, Spain, China, Indonesia, Israel and Brazil.

 

The board of directors is the senior organ for the foundation, with the Diaconal Director responsible for the day to day running. We regularly issue the magazine Diakonova.

 

A hallmark of the Diakonova is the position of the Diacon community. Nurses from all over the country came together ten years before the foundation was established, with the aim to: maintain the nurses`interests, strengthen the community within, and increase the quality of the nurses` service. This target resulted in the establishing of Diakonifellesskapet (a diaconal fellowship), a prayer and a care community, still today the basic ethos of the foundation.

Mer om studiene og høyskolen

Vi tar fremdeles imot søknader til videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom. 

Les mer her

Send søknad her

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

 

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr kurs til helsesøstre og jordmødre som mangler rekvireringsrett på hormonelle prevensjonsmidler, og/eller ønsker en oppfriskning på tema.

Les mer og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer og søk her