Derfor valgte vi Høyskolen Diakonova

Høyskolen Diakonova har aldri hatt flere studenter enn denne høsten. Men fortsatt kjennetegnes Diakonova av små klasser og tett oppfølging. Det er også en av årsakene til at mange studenter velger Høyskolen Diakonova som studiested. En annen viktig faktor er at de kjenner noen som har anbefalt skolen. Les hva et knippe av årets nye bachelorstudenter oppgir som årsak til at de valgte Høyskolen Diakonova.


NB!
Resespsjonen og sentralbordet er normalt åpen mandag til fredag fra kl. 08:00 til 15:00


For studenter

Studenter ved Høyskolen Diakonova bruker følgende elektroniske verktøy. NB! Merk at det er nye rutiner for semesterregistrering  

 

      Klikk her for SøknadsWeb


Hvorfor Høyskolen Diakonova?

Høyskolen Diakonova ligger midt på idylliske Fredensborg, sentralt i Oslo. Skolen vår er kjennetegnet ved stor bredde og et variert utdanningstilbud.

Du skal erverve deg nødvendig teori og yrkesspesifikke ferdigheter. Samtidig ønsker vi å legge til rette for at du skal styrke din personlige kompetanse som en basis for yrkesrollen

Les mer om vårt studietilbud


Mer om studiene og høyskolen

Den 12. september 2014 ga kongen i statsråd Stiftelsen Diakonova status som akkreditert høyskole med virkning fra samme dag.

Les mer på nokut.no

 

Bladet Diakonova tar opp aktuelle tema, møter mennesker og informerer om hva som skjer ved Høyskolen Diakonova.

Les de siste utgavene her 

Kontakt oss

Åtte av ti studenter gjennomfører bachelorstudiet i sykepleie ved Høyskolen Diakonova på normert tid over tre år.

Les hele saken her

 

Internasjonalisering

Sammen med en håndfull andre fra studiegruppen møtes Victoria Dillingøen og Joakim Frøvikde ukentlig til middag etter skoletid.

Les historien her