Diakonova i takt med tiden

plasstildeg-400_x_250.jpg

Styret i Diakonova og har vedtatt en intensjonsavtale om å fusjonere Stiftelsen Diakonova med Stiftelsen Det norske Diakonhjem, samt gjort et prinsippvedtak om å fusjonere Høyskolen Diakonova med VID vitenskapelige høgskole.

Les hele saken her


For studenter

Studenter ved Høyskolen Diakonova bruker følgende elektroniske verktøy.

 

      Klikk her for SøknadsWeb


Master i sykepleie med kommunehelsetjenesteperspektiv

Master_v2.jpg

Mastergradsstudiet i sykepleie med et kommunehelsetjenesteperspektiv er klinisk orientert og retter seg mot sykepleiere som ønsker en faglig fordypning i sykepleie med et kommunehelsetjenesteperspektiv, med fordypning i helsesøstertjeneste eller hjemmesykepleie.

Les mer om masterprogrammet

 

  


Mer om studiene og høyskolen

Fra 1. januar 2017 blir Høyskolen Diakonova en del av VID vitenskapelige høgskole.

Les saken her

 

Vi har rullerende opptak til studiet i Kristen Sjelesorg, og det fremdeles mulig å søke seg inn på neste opptak høsten 2016. 

Les mer og send søknad her

 

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et kurs for rekvireringsrett på hormonelle prevensjonsmidler 19. til 23. september.

Les mer og meld deg på

 

 

Vi er åpen hver ukedag fra kl. 08:30 til 16:00, og frem til kl. 15:00 på fredager.

Les mer om biblioteket